top of page

AFC Coach

Wij ambiëren het dat er coaches in het veld actief zijn die onze AFC opleiding hebben gevolgd. Het is voor ons van groot belang te benadrukken dat deze coaches volledig de vrijheid hebben om de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan tijdens onze opleiding in te zetten bij het bieden van ondersteuning. Wij hebben het volste vertrouwen in hun vermogen om deze waardevolle kennis op een professionele en doordachte manier toe te passen.

Als organisatie erkennen en koesteren we dat elke coach uniek is, met hun eigen persoonlijke grenzen en aanvullende kennis. Wij moedigen onze afgestudeerde coaches aan om hun eigen professionaliteit en expertise te omarmen, terwijl ze tegelijkertijd putten uit de fundamenten van onze gezamenlijke opleiding. Hierbij vertrouwen we erop dat zij met integriteit, zorgvuldigheid en respect voor de individuele behoeften van hun cliënten te werk gaan.

Deze benadering weerspiegelt onze overtuiging dat professionele groei en ontwikkeling een voortdurend proces is. Door ruimte te bieden aan afgestudeerde coaches om hun eigen stijl te ontwikkelen en te evolueren, dragen wij bij aan een divers en dynamisch landschap van adoptiecoaching. Het stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering en zorgt ervoor dat onze afgestudeerde coaches hun eigen unieke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van geadopteerden en pleeggezinnen.

HERKEN DE AFC COACH

Bij het selecteren van een coach is het van groot belang om de ware AFC-coach te herkennen. Hier zijn enkele kenmerken die de authenticiteit van een AFC-coach onderscheiden:

  1. Exclusieve Titel:

    • Een AFC-coach mag trots de titel "AFC Coach" dragen, maar deze mag alleen worden gebruikt als hij of zij actief werkzaam is bij AFC Nederland. Dit waarborgt de verbinding met de organisatie en de hoogwaardige normen die AFC stelt.

  2. Rigoureuze Opleiding:

    • Een authentieke AFC-coach heeft de volledige driejarige opleiding gevolgd onder leiding van Hilbrand Westra en/of gekwalificeerde trainers die verbonden zijn aan AFC Nederland. Deze diepgaande opleiding garandeert een grondige kennis van adoptiecoaching en de specifieke benaderingen die relevant zijn voor geadopteerden en voormalige pleegkinderen.

  3. Continue Professionele Ontwikkeling:

    • AFC-coaches blijven zich voortdurend ontwikkelen en verfijnen hun vaardigheden door jaarlijks deel te nemen aan intervisies. Deze gestructureerde bijeenkomsten bieden een platform voor reflectie, het delen van ervaringen en het waarborgen van kwaliteit binnen het AFC-netwerk.

Met deze criteria kunnen we erkende en gekwalificeerde AFC-coaches bieden die de nodige expertise en toewijding bezit om effectieve ondersteuning te bieden aan geadopteerden en voormalige pleegkinderen.

Alle AFC-coaches zijn zelfstandige ondernemers (zzp'ers) die als individuen worden ingezet door AFC Nederland. Dit benadrukt de professionele autonomie van elke coach binnen het kader van de organisatie.

Een AFC-coach is geen doorsnee coach; zij doorlopen een specifieke en grondige opleiding en certificering voor adoptiecoaching, die wordt aangeboden door AFC Nederland. Deze opleiding is ontworpen en gegeven door Hilbrand Westra, samen met ervaren trainers binnen AFC.

De focus van deze opleiding ligt op het specialistisch trainen van adoptiecoaches die zich richten op de begeleiding van geadopteerden. Het curriculum omvat niet alleen de essentiële aspecten van adoptie, maar benadrukt ook de diepgaande kennis van familiedynamiek en complexe kwesties die inherent zijn aan adoptie.

Wat de afgestudeerde adoptiecoaches nog meer onderscheidt, is dat ze ook de leergang Afstand en Adoptie hebben gevolgd bij de School voor Systemisch Bewustzijn. Dit getuigt van hun bekwaamheid om te werken met diepgaande familiedynamieken en ingewikkelde vraagstukken die verband houden met adoptie.

Het is van cruciaal belang dat adoptiecoaches hoogwaardig zijn opgeleid en gecertificeerd, omdat zij zich bezighouden met uiterst gevoelige kwesties en tegemoetkomen aan emotionele en psychologische behoeften. Onze coaches hebben niet alleen een driejarige opleiding*1 afgerond, maar zijn ook in het bezit van het certificaat SSB leergang Afstand en Adoptie*2.

Dit betekent dat de coach volledig bevoegd is om zelfstandig als AFC-coach te opereren, zij het met de belangrijke voorwaarde dat AFC alleen als label mag worden gebruikt als de coach aangesloten is bij onze organisatie. Bovendien stelt het certificaat van de SSB leergang de coach in staat systemisch werk toe te passen tijdens coaching. Door gebruik te maken van één-op-één opstellingen en het toepassen van systemische kennis, kunnen AFC-coaches een diepgaande en sensitievere benadering bieden om geadopteerden effectief te begeleiden op hun reis naar welzijn en zelfontdekking.

Image by Wolfgang Hasselmann
bottom of page