top of page

AFC COACH

De nazorg van adoptie is altijd een heikel punt geweest. Want de adoptiemantra was tot nu toe altijd dat je er een kind mee redde of het voorzag in een permanent gezin. Wat er daarna gebeurde, was niet van belang.


In de afgelopen jaren komt er steeds meer aan het licht dat zomaar verplaatsen van kinderen niet zonder gevolgen blijft. Het aantal, inmiddels volwassen, geadopteerden die met gezondheids- en/of psychologische klachten blijft oplopen. De vraag naar adoptie specifieke hulpverlening is groter dan het (kwalitatieve) aanbod. Inmiddels zijn er in Nederland een handjevol opgeleide adoptiecoaches en een aantal gespecialiseerde hulpverleners die zich in het onderwerp afstand en adoptie hebben gespecialiseerd en geschoold.

bottom of page