top of page

The Full Story

Missie & Visie

Wij streven ernaar om niet alleen een aanvulling te zijn op de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), maar ook om deze te verrijken. Ons doel is om een platform van kennis en ervaring te bieden dat adoptiethema's uitdiept en dat inzet voor meer bewustwording van de impact van afstand en adoptie binnen de reguliere GGZ.

Image by Resource Database

Missie

Onze missie bij AFC is geworteld in een diep gevoel van toewijding aan de mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van geadopteerden. Wij streven ernaar duurzaam bij te dragen aan het welzijn van deze individuen door het aanbieden van individuele coachingstrajecten en het creëren van ruimtes voor sociale ontmoetingen tussen geadopteerden.

Ons aanbod is kenmerkend door het gebruik van en de expertise in systemisch werken. Daarnaast benaderen we elke coaching sessie met zorg en aandacht voor de unieke traumatische ervaringen die verband houden met afstand en adoptie. Wat ons sterkt is niet alleen onze professionele kennis, maar ook onze eigen ervaringsprofessionaliteit. Met respect voor de diepte van de vragen rond identiteit en levenskeuzes, zetten we ons in om geadopteerden te ondersteunen bij hun persoonlijke reis.

Centraal in onze missie staat het streven naar het herstellen van de oorspronkelijke verbinding met de eigen identiteit. We koesteren de overtuiging dat het bijstaan van geadopteerden bij het leren dragen van het verlies, door afstand en adoptie, een essentieel aspect is van onze missie. Met als grootste drijfveer: het verlichten van de last van het verleden en het mogelijk maken van een krachtige toekomst voor geadopteerden.

Bij AFC zien we onszelf niet alleen als begeleiders, maar als partners op deze reis naar zelfontdekking en herstel. Door het bieden van een veilige ruimte voor groei en het delen van ervaringen, streven we ernaar om blijvende positieve veranderingen in het leven van geadopteerden te faciliteren.

Visie

In de huidige geestelijke gezondheidszorg is adoptie-sensitieve expertise en ervaringsprofessionaliteit helaas beperkt beschikbaar en wordt het vaak aan cliënten overgelaten om deze ondersteuning met eigen financiële middelen te bekostigen. Bij AFC koesteren we een ambitieuze visie: het ontwikkelen van een laagdrempelig, landelijk dekkend systeem van adoptiecoaches. Onze coaches zullen traumagerichte, transculturele en lichaamsgerichte ondersteuning bieden, gebaseerd op gespecialiseerde kennis en hun eigen ervaringsprofessionaliteit.

Wij streven ernaar om niet alleen een aanvulling te zijn op de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), maar ook om deze te verrijken. Ons doel is om een platform van kennis en ervaring te bieden dat adoptiethema's uitdiept en dat inzet voor meer bewustwording van de impact van afstand en adoptie binnen de reguliere GGZ.

Bij AFC zien we een toekomst waarin elke geadopteerde toegang heeft tot gespecialiseerde ondersteuning zonder belemmeringen van financiële aard. Door het ontwikkelen van een netwerk van adoptiecoaches met diverse specialisaties, willen we een brug slaan tussen de behoeften van geadopteerden en de beschikbare ondersteuning.

Onze visie omvat niet alleen individuele begeleiding maar ook het bieden van deskundigheidsbevordering op het gebied van adoptiethema's. We willen niet alleen ondersteuning bieden aan individuen maar ook aan de bredere GGZ-gemeenschap door bewustwording te vergroten en kennis te verspreiden over de unieke uitdagingen waarmee geadopteerden te maken hebben.

Door deze visie na te streven, hopen we niet alleen de huidige beperkingen in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, maar ook een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop de maatschappij adoptie en de daaruit voortkomende uitdagingen benadert.

Image by Drew Beamer
bottom of page