top of page

Grondlegger

FOUNDER

De grondlegger van adoptiecoaching met de specifieke Afstand en adoptie thematiek is Hilbrand Westra. De vraag naar hulp en begeleiding vanuit de (volwassen) geadopteerden wordt met de dag groter. Om deze groeiende groep hulpvragers de juiste nazorg met kortere wachttijden te kunnen bieden heeft Hilbrand sinds 2018 een adoptiecoach opleiding ontwikkeld. Hij wilde hiermee de jarenlange opgebouwde kennis, inzichten, kunde en ervaringen doorgeven aan adoptiecoaches zodat zij zich kunnen bekwamen om kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden aan hun peers. Er blijkt een noodzaak om aan de grote vraag naar gespecialiseerde adoptie(na)zorg te kunnen voldoen. Daarnaast blijkt een kwalitatieve meerwaarde te bestaan om uit de eigen doelgroep begeleiders te hebben die niet alleen uit eigen ervaringen weten hoe de wind waait, maar ook met kennis en inzicht uit diverse disciplines handvatten te kunnen bieden aan de doelgroep waar hun hart naar uitgaat.

bottom of page