top of page

MISSIE & VISIE

DOEL

AFC Groep stelt zich ten doel een structurele en duurzame bijdrage te leveren aan het welzijn en gezondheid van geadopteerden en fostered. Daarnaast draagt AFC bij aan een veiligere, begripvollere en ondersteunende gemeenschap voor en door geadopteerden en fostered.

AFC22.Logo.png
Image by Kyle Glenn

HISTORIE

Adoptie in Nederland bestaat nog niet zo lang. Officieel werd de eerste adoptiewet voor binnenlandse adoptie pas in 1956 geïntroduceerd. Nederland was daarmee een van de laatste landen in Europa die een adoptiewet implementeerde. De overheid zag voor lange tijd geen reden om een dergelijke wet te te ontwikkelen omdat adoptie niet zou passen binnen de Nederlandse cultuur. Tot die tijd werden kinderen van anderen 'ondergeschoven', 'uitgeleend' of gewoonweg elders geplaatst bij mensen die kinderen nodig hadden of konden gebruiken. Die kinderen werden vaak beschouwd als 'Corpora absque anima mea'. Ofwel een lichaam zonder ziel.

Decennialang is deze groep dan ook aan hun lot overgelaten. Betrokkenen moesten het maar zelf uitdokteren. Velen kwamen in de eerstelijnshulpverlening terecht, maar de summiere regionale adoptienazorg werd in de jaren negentig al snel wegbezuinigd. Met alle gevolgen van dien. Nu zijn we 30 jaar verder en is er weinig tot niets veranderd. Erger nog, de problemen hebben zich ondertussen alleen maar opgestapeld en dus is er weinig tot niets opgelost. AFC vindt dat daar verandering in moet komen. De vraag naar Adoptie & Fosterspecifieke hulpverlening voor en door geadopteerden en fostered is geen overbodige noodzaak gebleken.

Image by Sigmund

CONTEXT

Ondanks de positieve uitkomsten van Nederlandse onderzoeken over adoptie (CBS & Universiteit Leiden) blijken de internationale cijfers over het welzijn en gezondheid van geadopteerden zorgwekkender beelden op te leveren. Onder andere de Zweedse onderzoeken van Hjern Lindblad en Vinnerljung schokten de internationale adoptiegemeenschap. AFC is van mening dat de internationale rapportages waarschijnlijk dichter bij de waarheid komen dan de Nederlandse. Dit wordt mede ondersteund door de steeds hogere opkomst van geadopteerden bij bijeenkomsten en het steeds maar voortdurende aantal zelfdodingen die elk jaar plaats vinden onder geadopteerden.

Image by Drew Beamer

VISIE

De nazorg van adoptie is altijd een heikel punt geweest. Want de adoptiemantra was tot nu toe altijd dat je er een kind mee redde of het voorzag in een permanent gezin. Wat er daarna gebeurde, was niet van belang. Er is maar weinig gericht en diepgaand onderzoek geweest naar de belevingswereld van volwassen geadopteerden en fostered. In de beginjaren van adoptie zoals wij die nu kennen, waren er ogenschijnlijk geen problemen en stond men niet of nauwelijks stil bij wat afstand en adoptie daadwerkelijk met kinderen doet. In de afgelopen jaren komt er steeds meer aan het licht dat zomaar verplaatsen van kinderen niet zonder gevolgen blijft. Het aantal, inmiddels volwassen, geadopteerden die met gezondheids- en/of psychologische klachten blijft oplopen. De vraag naar adoptie specifieke hulpverlening is groter dan het (kwalitatieve) aanbod. Inmiddels zijn er in Nederland een handjevol opgeleide adoptiecoaches en een aantal gespecialiseerde hulpverleners die zich in het onderwerp afstand en adoptie hebben gespecialiseerd en geschoold.

HWdijk.jpg

FOUNDER

De grondlegger van onze tak is Hilbrand Westra. De vraag naar hulp en begeleiding vanuit de (volwassen) geadopteerden wordt met de dag groter. Om deze groeiende groep hulpvragers de juiste nazorg met kortere wachttijden te kunnen bieden heeft Hilbrand sinds 2018 een adoptiecoachopleiding ontwikkeld. Hij wil de jarenlange opgebouwde kennis , inzichten, kunde en ervaringen doorgeven aan adoptiecoaches zodat zij zich kunnen bekwamen om kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden aan hun peers. Er blijkt een noodzaak om aan de grote vraag naar gespecialiseerde adoptie(na)zorg te kunnen voldoen. Daarnaast blijkt een kwalitatieve meerwaarde te bestaan om uit de eigen doelgroep begeleiders te hebben die niet alleen uit eigen ervaringen weten hoe de wind waait, maar ook met kennis en inzicht uit diverse disciplines handvatten te kunnen bieden aan de doelgroep waar hun hart naar uitgaat.

Image by Colter Olmstead

MISSIE

Onze missie is, het ontwikkelen van geadopteerden en fostered door middel van kennisverwerving, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast willen we inhoudelijke expertise vergroten voor het adoptieveld en zorgen voor aanvullende documentatie en informatie zodat kennis en inzichten niet verloren gaan voor de volgende generaties.

Wij doen dit door Geadopteerden en Fostered en aanverwante doelgroepen zoals donorkinderen, de juiste veiligheid, het vertrouwen en verbinding te bieden. We werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten zodat deze ervaringen de doelgroep in staat stelt weerbaarder te worden en het vertrouwen te geven die ze nodig hebben om zichzelf serieus te nemen en te worden wie zij werkelijk zijn. Zodat ze op een gebalanceerde manier kunnen deelnemen aan het sociale verkeer zonder zichzelf telkens te blijven verliezen.

Image by kalei peek

HOE

Onze programma’s zijn flexibel, doortastend en persoonlijk. De AFC coaches hebben hart en ziel voor dit vakgebied en werken vanuit een grote betrokkenheid. Samen met betrokkenen zorgen we ervoor dat de juiste coachee bij de juiste coach terecht komt. Indien noodzakelijk verwijzen we ze door naar gespecialiseerde hulpverleners of instanties.

Daarnaast worden AFC Coaches continu bijgeschoold en bestuderen ze actuele en noodzakelijke materie om up to date te blijven met het werkveld en doelgroep waarvoor zij zich inzetten.

bottom of page