top of page

Grondlegger

FOUNDER

Bij AFC Nederland wordt de grondlegger van adoptiecoaching met specifieke expertise op het gebied van Afstand en adoptie vertegenwoordigd door Hilbrand Westra (Trainer & Sr. Coach).

Geboren in 1969, werd Hilbrand zelf geadopteerd uit Zuid-Korea in 1973 en groeide op in een multicultureel adoptiegezin met acht geadopteerden uit verschillende landen. Zijn persoonlijke reis werd gemarkeerd door diepgaande ervaringen, waaronder het verlies van zijn zus, Joo Min, in 1995, kort voor haar 25e verjaardag. Zijn volhardende toewijding aan het adoptieveld, dat begon in 1989, resulteerde in de Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 2015. Internationaal wordt hij erkend als een expert op het gebied van internationale adoptie, hoewel zijn zienswijze vaak als controversieel wordt ervaren door de reguliere hulpverlening en onderwijs, vanwege zijn kritische benadering van overheden en adoptieouders op hun rol en verantwoordelijkheid in deze context.

Na sociale en maatschappelijke uitdagingen in 2016, trok Hilbrand zich terug uit het directe politieke werkveld, nadat hij werd geconfronteerd met bedreigingen door politici en wetenschappers, zonder de kans te krijgen zijn standpunten openbaar te verdedigen.

 

De groeiende vraag naar ondersteuning onder (volwassen) geadopteerden heeft geleid tot de ontwikkeling van de adoptiecoach opleiding door Hilbrand sinds 2018. Met deze opleiding wilde hij zijn uitgebreide kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring doorgeven aan adoptiecoaches, zodat zij kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden aan hun peers, met kortere wachttijden en op maat gemaakte nazorg.

 

Het blijkt essentieel om te voorzien in gespecialiseerde adoptie(na)zorg, terwijl de meerwaarde van begeleiders uit de eigen doelgroep, die putten uit zowel persoonlijke ervaringen als multidisciplinaire kennis en inzichten, duidelijk naar voren komt.

bottom of page