top of page

Samenwerken met

door te samenwerken 

In de afgelopen jaren ontvingen we diverse verzoeken vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit opent de deur naar een veelbelovende toekomst voor AFC. Onze samenwerking met GGZ-instellingen en verschillende hulpverleners in Nederland legt een solide basis voor de ondersteuning van coachees en de gezinnen, waardoor we gezamenlijk een krachtiger fundament creëren.

AFC Nederland en landelijke hulpverlening

AFC (Adoptie en Foster Care) werkt samen met verschillende landelijke hulpverleningen, zoals de GGZ, jeugdzorg en onderwijsinstellingen. Uit ervaring hebben wij meegemaakt en gezien wat het doet met de coachee als het van hulpverleners naar hulpverlener gaat. Door de samenwerking met hulpverleners en afstemming, ziet AFC dat de noodzaak van samen werken een essentieel belang is voor de geadopteerde.

 

Het bied tal van voordelen dat AFC en de GGZ-instellingen samenwerken voor geadopteerden en pleeggezinnen. Het is gericht op het bieden van effectieve ondersteuning aan geadopteerden en hun adoptiegezinnen, met de nadruk op een holistische en systeemgerichte benadering. Hier is een beschrijving van hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien:

Versterkt Ondersteuningsnetwerk

Door samen te werken met GGZ-instellingen wordt een breder en sterker ondersteuningsnetwerk gecreëerd voor geadopteerden en pleeggezinnen. Dit kan helpen bij het bieden van meer toegankelijke en gevarieerde vormen van ondersteuning.

Professionele Expertise

GGZ-instellingen brengen professionele expertise op het gebied van geestelijke gezondheid en counseling met zich mee. De samenwerking begint wanneer een geadopteerde of adoptieouders contact opnemen met AFC met een specifieke vraag of wens met betrekking tot ondersteuning. Dit kan verband houden met veranderingen in het leven van de geadopteerde, zoals emotionele uitdagingen, identiteitsvraagstukken of andere psychische behoeften.

Multidisciplinaire Samenwerking

Samenwerking tussen AFC en GGZ-instellingen kan leiden tot meer geïntegreerde zorg, waarbij de behoeften van geadopteerden en pleeggezinnen op zowel emotioneel als psychisch gebied worden aangepakt. 

 

Indien nodig kunnen meerdere disciplines betrokken worden bij het ondersteuningsproces, afhankelijk van de specifieke behoeften van de geadopteerde en het gezin. Dit kan onder andere psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers en andere professionals omvatten. De keuze van de disciplines wordt aangepast aan de individuele situatie.

Holistiche Benadering

Gezien de complexe uitdagingen waarmee geadopteerden en pleeggezinnen kunnen worden geconfronteerd, kan een holistische benadering van zorg en ondersteuning voordelen opleveren. Dit kan de algehele gezondheid en het welzijn van de betrokkenen bevorderen.

Systeemgerichte Benadering

AFC erkent dat veranderingen bij de geadopteerde vaak een impact hebben op het hele adoptiegezin. Daarom wordt een systeemgerichte benadering gevolgd, waarbij het hele gezin wordt betrokken bij het ondersteuningsproces. 

 

AFC heeft vastgesteld dat het effectiever is als zowel de geadopteerde als de adoptieouders gezamenlijk coaching ontvangen. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een systeemtherapeut en/of een coach voor de adoptieouders. Het doel is om het systeem als geheel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het mee-evolueert met de veranderingen die de geadopteerde doormaakt.

Toekomstige Ontwikkeling

Deze samenwerking legt een sterk fundament voor toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en groei voor AFC. Het stelt de organisatie in staat om haar missie op een breder scala aan doelgroepen en gemeenschappen uit te breiden. 

 

Het versterken van samenwerking dat is wat AFC benadrukt. Het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines en professionals om de ondersteuning te optimaliseren. Dit betekent dat de aanpak flexibel is en kan evolueren op basis van de behoeften en ontwikkelingen in het systeem.

Kortom, deze samenwerking houdt in dat AFC een uitgebreide en op maat gemaakte benadering biedt voor geadopteerden en hun gezinnen, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de veranderingen in het systeem en het bieden van ondersteuning op meerdere niveaus. Het doel is om de geadopteerde en het adoptiegezin te helpen om gezamenlijk en individueel te groeien en te evolueren.

Samenwerken met elkaar biedt ook extra's voor de zorgprofessionals

  1. Opleiding en Training:

    • Gezamenlijke opleidings- en trainingsinitiatieven voor zowel AFC-medewerkers als GGZ-professionals. Dit kan helpen bij het vergroten van wederzijds begrip, het delen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die specifiek gericht zijn op de behoeften van geadopteerden en pleeggezinnen.

  2. Gezamenlijke Monitoring en Evaluatie:

    • Regelmatige gezamenlijke evaluaties en monitoring van de voortgang, waarbij AFC en GGZ-instellingen samen de effectiviteit van de geboden ondersteuning beoordelen. Dit zorgt voor continue verbetering en aanpassing van het zorgplan op basis van de behoeften en ontwikkelingen.

bottom of page