top of page

Stichting
Adoptee & Foster Care Nederland

Verbinden met je oorspronkelijke identiteit en authenticiteit is een levenslang proces

AFC NIEUWS
februari 2024

AFC NIEUWS NAMENS HET BESTUUR VAN AFC NEDERLAND
Met dit bericht willen we vanuit het bestuur van Stichting AFC kenbaar maken dat directeur-bestuurder Viviana haar vertrek onlangs heeft aangekondigd.
De beslissing om AFC te verlaten, na een periode van reflectie, wordt door ons erkend, betreurd, maar tegelijkertijd begrepen en gerespecteerd. Vooral nu de organisatie zich weer in een opbouwfase bevindt, waarbij de nieuwe strategie en koers bijna voltooid zijn, beseffen we de waarde van Viviana’s toewijding, leiderschap en inspiratie gedurende haar tijd bij AFC. De visie heeft een blijvende indruk achtergelaten op ons allemaal.

DANKWOORD NAMENS HET AFC BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT
Namens het bestuur en de Raad van toezicht van de Stichting AFC willen we Viviana hartelijk bedanken voor de toewijding en moed gedurende de tijd als directeur-bestuurder. Viviana heeft een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van onze organisatie en het leiden ervan naar een succesvolle structuur als stichting. Haar visie op bestuur en het adoptieveld, het vermogen om te verbinden en te reflecteren, evenals haar unieke Colombiaanse inbreng, zullen gemist worden. Viviana heeft met daadkracht de beginperiode van AFC als stichting vormgegeven waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

TOEKOMST AFC
We zijn vastberaden om de ingeslagen koers voort te zetten en de successen van AFC verder uit te bouwen. Samen, als team, kijken we uit naar de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen en zijn ervan overtuigd dat we deze met dezelfde passie en toewijding zullen aangaan.

Binnenkort zullen we communiceren over de stappen die worden genomen om de positie van directeur-bestuurder binnen onze organisatie in te vullen.


Met vriendelijke groet,


Bestuur AFC Nederland, Soorien Zeldenrust en Sandor Penninga
Voorzitter Raad van Toezicht, Laura Bosch

AFC22.Viviana.jpg

Missie & Visie

Wij streven ernaar om niet alleen een aanvulling te zijn op de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), maar ook om deze te verrijken. Ons doel is om een platform van kennis en ervaring te bieden dat adoptiethema's uitdiept en dat inzet voor meer bewustwording van de impact van afstand en adoptie binnen de reguliere GGZ.

Directeur-bestuurder en RvT

"Met een sterk ontwikkelde intuïtie en een onderzoekende en kritische blik wil ik graag bijdragen aan toegankelijke en adequate ondersteuning en begeleiding van geadopteerden in psychische nood en bij levensvragen"

Samenwerkingen

De samenwerking tussen AFC (Adoptee & Foster Care) en GGZ-instellingen voor geadopteerden en pleeggezinnen biedt een integrale aanpak om de ondersteuning en zorg te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeeld aspecten van samenwerking; 

Gezamenlijke intake en evaluatie, een gecoördineerd zorgplan en een systeemgerichte benadering voor de coachee. Maar er kan en we doen nog veel meer.

Image by Dieter K

Over AFC

Sinds april 2019 heeft er een inspirerende ontwikkeling plaatsgevonden in het Nederlandse adoptie- en pleegzorglandschap. In die maand werd de werkgroep 'Adoptee & Foster Coaching Nederland' opgericht, met als doel zich als gespecialiseerde coaches te richten op de specifieke behoeften en uitdagingen waarmee geadopteerden en volwassenen uit de pleegzorg worden geconfronteerd. 

Een opvallende verandering kwam in maart 2022, toen de werkgroep niet alleen haar naam wijzigde maar ook haar juridische vorm aannam als de 'Stichting Adoptee & Foster Care Nederland'. Met deze aanpassingen is er binnen de organisatie een verandering van focus ontstaan. Deze transformatie naar een stichting heeft de aandacht verlegd naar een grotere institutionele betrokkenheid en heeft hierbij ruimte gecreëerd voor een gestructureerde aanpak om de missie van AFC Nederland te bevorderen. 

Een sleutelfiguur die in deze hele reis een prominente een rol heeft, is Hilbrand Westra, de eerste adoptiecoach van Nederland. Met zijn pioniersgeest heeft hij de eerste stappen gezet in het adoptieveld en belangrijke vooruitgang geboekt in de psychische en mentale gezondheid voor geadopteerden. Zijn jarenlange betrokkenheid en toewijding heeft zijn vruchten afgeworpen en geresulteerd in vele mede adoptiecoaches die bij hem in de leer zijn gegaan, waaronder de AFC coaches. Sinds december 2022 is Hilbrand niet meer actief in de organisatie AFC. Wel ondersteunt hij vanaf de zijlijn waar nodig het team en zal hij met zijn Adoptieopstellingen blijven samenwerken met AFC.

Terug naar het begin. De oprichting van AFC Nederland is het resultaat van gezamenlijke inspanningen, geleid door co-founders Aurélie Lever, Bina de Boer, en Soorien Zeldenrust. Deze visionaire individuen hebben een organisatie gecreëerd die gericht is op het bieden van ondersteuning en begeleiding aan degenen die betrokken zijn bij het adoptie- en pleegzorgproces.

Momenteel is Soorien de enige co-founder die nog actief is bij AFC. Met haar aanhoudende betrokkenheid en doorzettingsvermogen zet ze samen met het huidige team de missie van AFC Nederland voort.

De recente naamswijziging en structurele transformatie van AFC Nederland weerspiegelen een periode van groei, ontwikkeling en bredere ambities binnen de organisatie. Deze veranderingen getuigen van het voortdurende streven naar verbetering en effectiviteit, gericht op het beter vervullen van de missie van AFC Nederland.

De bijbehorende overgang naar de juridische vorm van een stichting onderstreept duidelijk de toewijding aan duurzaamheid en de ambitie om een blijvende impact te hebben op de lange termijn. Dit symboliseert niet alleen de volwassenwording van de organisatie, maar ook haar streven naar stabiliteit en veerkracht in het nastreven van haar doelstellingen.

Ondanks en ook vooral mét deze veranderingen belooft AFC Nederland een cruciale rol te blijven spelen op het bieden van waardevolle ondersteuning en het bevorderen van het welzijn van geadopteerden en de volwassenen in de pleegzorg in Nederland. Deze evolutie symboliseert niet alleen een nieuwe fase in de geschiedenis van de organisatie, maar ook een veelbelovende stap voorwaarts bij de inzet voor een gezonde en ondersteunende adoptie- en pleegzorggemeenschap. AFC Nederland blijft vastbesloten om een verschil te maken en bij te dragen aan de groei van een inclusieve en zorgzame omgeving voor geadopteerde individuen en pleeggezinnen.​

Contact

Contact AFC

Bedankt voor de inzending!

bottom of page