top of page
Care Trans.png

ADOPTEE & FOSTER CARE

AFC voor Zorg en Aandacht voor emotioneel herstel en veerkracht.

Het AFC is in april 2019 opgericht door Hilbrand en co-founders Bina, Aurélie en Soorien. Samen hebben ze met hart en ziel een bijzonder concept neer weten te zetten die wij nu met een volledig team zullen uitwerken en verder blijven ontwikkelen.

Als mede geadopteerden delen we dezelfde pijn en weten we hoe het is om  van troebel water weer helder water te maken. Het is een weg en een verantwoordelijkheid die iedereen kan dragen. Om te blijven staan en de confrontatie met jezelf, je adoptie, afstand en autonomie aan te gaan vergt moed, kracht en openheid van jezelf. 

Het AFC is er om jou hierbij te ondersteunen. Als een gids, een spiegel en soms om jou dat extra duwtje te geven die je nodig hebt om door te gaan.

Wij coachen je met een goed gevulde rugzak. Ons bagage is jarenlang gedegen en gericht onderzoek naar adoptie en traumawerk. Daarnaast werken we en blijven we werken aan ons eigen proces. We streven ernaar begeleiders te zijn die goed in verbinding staan met hun eigen lichaam en proces, door regelmatig de confrontatie met onszelf aan te blijven gaan. We vullen elkaar hierbij aan door onze verschillende persoonlijke thema's, kennis en kwaliteiten. Met als gezamenlijk doel andere geadopteerden en fostered gezonder te maken, sterker in het leven te leren staan en de kern in hun naar voren te halen. Op deze manier leveren we ondersteuning op maat. Hierbij staat Veiligheid, Vertrouwen en Verbinding voorop.

LAATSTE NIEUWS

DANKWOORD

23 december 2022

AFC Nederland is Hilbrand uiterst dankbaar voor het rijke intellectuele erfgoed waarmee hij het nationale adoptielandschap blijvend heeft verrijkt. Met moed, integriteit en expertise heeft hij jarenlang gewerkt aan de emancipatie van geadopteerden. Dat deed hij door deelname aan politieke tafels, maar bovenal deed hij dat door met systemisch werk te laten zien dat geadopteerden recht hebben op kennis en inzicht van hun afkomst en wortels. Erkenning van jezelf middels herkenning in anderen- dat is waar Hilbrand voor vele geadopteerden aan heeft bijgedragen. Met het voortzetten van de AFC organisatie hopen wij ook voor de toekomst het belang van systemisch werk voor adoptievraagstukken blijvend aan te tonen. Voor de geadopteerden die ons nodig hebben, maar ook uit eerbied voor wat hij ons gebracht heeft.

Wij wensen Hilbrand veel geluk en voorspoed voor de toekomst.

Team AFC 

AFC22.HWafc.png

VERTREK HILBRAND WESTRA

Per 1 januari 2023

Hierbij informeren wij over een interne organisatorische ontwikkeling. Per 1 januari 2023 zal grondlegger en oprichter van AFC  Hilbrand Westra niet meer werkzaam zijn als vertegenwoordiger en directe uitvoerder van diensten van AFC. 


Op 21 oktober 2022 hebben wij in een bericht aan onze relaties kenbaar gemaakt dat er in onze AFC organisatie verschil van inzicht bestaat over het risico op belangenverstrengeling bij het verrichten van werkzaamheden voor het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie (ECIA). Zo is een van onze AFC coaches op tijdelijke basis ingezet voor het Expertisecentrum. Het betreft hier een persoonlijke afweging die gemaakt is waar intern uitvoerig over gesproken is, maar waarin geen overeenstemming bereikt is. 


Onder meer deze ontwikkeling is voor Hilbrand aanleiding geweest de AFC organisatie te verlaten. Daarnaast levert het huidige klimaat van het nationale adoptieveld niet zelden integriteitsdilemma’s op voor de diverse spelers die zich inzetten voor geadopteerden. Deelname aan politieke en beleidsmatige tafels is een mooie eerste stap, AFC blijft kritisch op wat daarop volgt. Participatie aan deze formele tafels vraagt om alertheid; essentieel is hier het eigen hart en het morele kompas te kunnen blijven laten spreken met het oog op de geadopteerden die ons nodig hebben in hun persoonlijke ontwikkeling en bij de aan adoptie inherente uitdaging in levens- en identiteitsvraagstukken.


AFC blijft zich onverminderd inzetten voor deze geadopteerden. Vanuit het intellectuele erfgoed van Hilbrand gaan wij als organisatie verder in onze ontwikkeling. Adoptiesensitieve nazorg blijft de kern van wat wij bieden en waar wij ons voor zullen blijven inzetten. Wij betreuren Hilbrands afscheid ten zeerste, maar wij zullen ons ervoor inzetten om het adoptieveld te blijven verrijken met de kennis en expertise die Hilbrand heeft ontwikkeld. 


Met vriendelijke groet,


Viviana Buizert

Directeur-bestuurder AFC Nederland

AFC22.HWvs.png

REACTIE AFC NEDERLAND OP PUBLICATIE BRIEF TWEEDE KAMER OP INITIATIEF VAN ICDI, COMENSHA EN DEFENCE FOR CHILDREN

16 juni 2022

De missie van AFC is een bijdrage te leveren aan toegankelijke, laagdrempelige en adoptie sensitieve zorg voor geadopteerden met identiteits- en levensvragen. Wij richten ons primair op het faciliteren van ontmoeting tussen geadopteerden en het bieden van een beschermde omgeving waarbinnen geadopteerden zich kunnen ontwikkelen. 

In onderstaande brief wordt door een brede gemeenschap van mensenrechtenorganisaties, belangenorganisaties en experts opgeroepen tot het stopzetten van interlandelijke adoptie. Nu interlandelijke adopties weer zullen gaan worden hervat voelen wij de innerlijke noodzaak ons te voegen bij de initiatiefnemers van deze brief en ons op dit historische markeerpunt uit te spreken in het actuele adoptiedebat.
Geadopteerden kunnen blijven rekenen op onze psychosociale ondersteuning, dat blijft onveranderd. Zo nu en dan komen het politieke en het persoonlijke samen en vraagt dit om het laten horen van onze stem. Dit is zo’n moment. Een moment om met gebundelde krachten uitdrukking te geven aan onze solidariteit met geadopteerden en bij te dragen aan het fundamentele gesprek over adoptie. 

𝗩𝗶𝘃𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗕𝘂𝗶𝘇𝗲𝗿𝘁 

𝘋𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳-𝘣𝘦𝘴𝘵𝘶𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘈𝘍𝘊 𝘕𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥

Lees hier de volledige brief

AFC22.liggend.png

STRUCTUUR VERANDERING
VANAF 1 JANUARI 2022

14 januari 2022

Per 1 januari 2022 is mevrouw Viviana Buizertaangesteld als directeur-bestuurder van de stichting Adoptee & Foster Care (AFC Groep) . Zij zal vanaf nu ook degene zijn die de belangen van AFC vertegenwoordigt. Voor organisatorische zaken en overige contact met haar, kunt u emailen naar; viviana@afcnederland.nl

WhatsApp Image 2021-12-12 at 6.30.26 PM.jpeg

STICHTING
'IN OPRICHTING'

12 december 2021

Het afgelopen jaar zijn we achter de schermen intensief bezig geweest met de voorbereidingen ter formalisering van AFC. Willen we een stichting of andere juridische vorm aannemen? Wie doet wat en wat hebben we nodig om dit waar te kunnen maken? Dit soort vragen en discussies hebben de nodige voeten in de aarde gehad, maar we kunnen nu sinds 12 dec 2021 officieel kenbaar maken dat we een Stichting 'in oprichting' zijn

CARE_edited.jpg
bottom of page