top of page

Stichting
Adoptee & Foster Care Nederland

Verbinden met je oorspronkelijke identiteit en authenticiteit is een levenslang proces

Vacature: Lid Raad van Toezicht 
juli 2024

Over de Stichting AFC:

Stichting Adoptee Foster Coaches (AFC) heeft als doel het leveren van een structurele en duurzame bijdrage aan de nazorg en ondersteuning van geadopteerden en personen uit de pleegzorg. Wij streven naar een veilige, begripvolle en ondersteunende gemeenschap voor deze doelgroepen en hun naasten. Om ons doel te bereiken werken wij onder andere samen met de (jeugd) GGZ, gemeenten en psychologen.

 

Onze kernwaarden:

 • Algemeen nut: wij dienen het algemeen belang zonder winstoogmerk.

 • Duurzaamheid en structuur: wij bieden langdurige en stabiele ondersteuning.

 • Gemeenschap: wij bevorderen een begripvolle en ondersteunende omgeving.

 

Wat wij doen:

 • Bijeenkomsten en activiteiten: organiseren van evenementen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van geadopteerden en personen uit de pleegzorg. En na de zomer komen er nieuwe activiteiten bij voor afstandsouders en adoptieouders.

 • Coaching: aanbieden van individuele coaching(strajecten) aan geadopteerden en personen uit de pleegzorg.

 • Informatievoorziening: verstrekken van relevante informatie aan betrokkenen en belangstellenden.

 • Educatie: aanbieden van educatieve programma's aan onze doelgroepen en hun netwerk.

 • Structurele verbetering: bevorderen van kwalitatief goede (na) zorg bij betrokken organisaties en het benadrukken ervan in het maatschappelijke debat.

 

Wat wij zoeken:

Wij zoeken een betrokken en deskundig lid voor onze Raad van Toezicht (RvT). Als lid van de RvT draag je bij aan de realisatie van onze doelstellingen door toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Toezien op de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting.

 • Toezien en adviseren op de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten en het beleid van de stichting.

 • Toezien en adviseren op de werking van de interne risicobeheersing en controle.

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunende gemeenschap.

 • Toezien op naleving van wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.

 • Toezien op de financiële verslaglegging.

 • Stimuleren van activiteiten die persoonlijke ontwikkeling en educatie bevorderen.

 • Bevorderen van informatievoorziening aan betrokkenen en belangstellenden.

 • Ondersteunen van lobbyactiviteiten voor structurele verbeteringen in de nazorg.

 

Profiel

 • Affiniteit met de doelstellingen en doelgroep van de stichting.

 • Ervaring met toezicht houden en besturen in een maatschappelijke organisatie.

 • Strategisch inzicht en een kritische, onafhankelijke houding.

 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

 • Netwerk in relevante sectoren zoals zorg, welzijn, adoptie en pleegzorg is een pré.

 

Wij bieden:

 • Een uitdagende en betekenisvolle functie binnen een interessante organisatie.

 • De kans om een concrete bijdrage te leveren aan het welzijn en de gezondheid van geadopteerden en personen uit de pleegzorg.

 

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen Soorien Zeldenrust bestuurslid (06 161 08 557/ soorien@afcnederland.nl)

Je motivatiebrief en cv mag je sturen naar, Laura Bosch Voorzitter Raad van Toezicht (0642089883/lc_bosch@hotmail.com)

𝗥𝗲𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗔𝗙𝗖 𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝗲
juni 2024

Op 21 mei 2024 besloot demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) geen nieuwe interlandelijke adoptieprocedures meer te starten. Dit besluit volgt op een motie van de SP, aangenomen door de Tweede Kamer op 16 april 2024, om interlandelijke adoptie zorgvuldig af te bouwen. Wij, een brede coalitie van kinderrechtenorganisaties, deskundigen, wetenschappers en belangenorganisaties voor geadopteerden, ondersteunen dit besluit volledig. 

Het debat over interlandelijke adoptie heeft een cruciaal kantelpunt bereikt, waardoor wij onze krachten bundelen om gezamenlijk onze stem te laten horen.

AFC Nederland steunt het initiatief van ICDI, CoMensha en Defence for Children International, zoals wij dat ook deden op 16 juni 2022. Hoewel voorstanders beweren dat adoptiemisstanden tot het verleden behoren, tonen recente publicaties het tegendeel aan. In 2022 uitten ICDI, Defence for Children Nederland en CoMensha al hun zorgen over adopties uit Hongarije en Bulgarije. 

Recente onthullingen van Zembla, Platform Investico en hun Europese partners bevestigen adoptiemisstanden in Bulgarije, Hongarije en de Filipijnen, landen die door de Nederlandse overheid als 'veilig' worden beschouwd. Dit bewijst dat er grote vraagtekens zijn bij de selectie van deze landen. Gezien de ingrijpende gevolgen voor de betrokken kinderen en hun (oorspronkelijke) ouders is het onverantwoord om de lopende 500 adoptieprocedures uit deze en andere 'veilige' landen voort te zetten. Deze procedures moeten per direct worden stopgezet.

Het adoptiesysteem kan misstanden niet uitsluiten, draagt bij aan de onnodige scheiding van kinderen en ouders en ondermijnt de opbouw van kinder- en jeugdbescherming in herkomstlanden, zoals wederom aangetoond door Zembla en Investico. Geadopteerden kunnen blijven rekenen op onze psychosociale ondersteuning, waarvoor AFC Nederland zich blijft inzetten.

De huidige situatie vraagt om onze gezamenlijke stem in het actuele adoptiedebat. Dit is het moment om solidariteit met geadopteerden te tonen en bij te dragen aan het fundamentele gesprek over adoptie.

𝗦𝗼𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗪𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗸-𝗭𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻𝗿𝘂𝘀𝘁
𝘜𝘪𝘵𝘷𝘰𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘈𝘍𝘊 𝘕𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥


hieronder vind je het statement

AFC NIEUWS
maart 2024

Per 1 maart j.l. bij vertrek van directeur bestuurder Viviana Buizert, is het bestuur van AFC in handen van bestuursleden Sandor Penninga en Soorien Zeldenrust. Zij zullen zich het komende half jaar al besturende onderzoeken hoe de gewenste organisatie van AFC eruit ziet. De focus ligt momenteel op het gestructureerd overdragen van verantwoordelijkheden en het versterken en optimaliseren van de interne organisatie, zowel binnen het bestuur als onder onze medewerkers.

 

Als onderdeel van deze transitie is AFC actief bezig met het aanscherpen en herzien van onze missie en visie. We streven ernaar terug te keren naar de essentie van waar AFC voor staat: zorg vóór en dóór geadopteerden. Deze kernwaarden liggen aan de basis van ons werk en vormen de leidraad voor onze toekomstige initiatieven.

 

We kijken ernaar uit om samen met u onze missie en visie verder vorm te geven en blijven ons inzetten voor de belangen van geadopteerden in Nederland.

Met vriendelijke groet, 

Sandor & Soorien

AFC Nederland

Missie & Visie

Wij streven ernaar om niet alleen een aanvulling te zijn op de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), maar ook om deze te verrijken. Ons doel is om een platform van kennis en ervaring te bieden dat adoptiethema's uitdiept en dat inzet voor meer bewustwording van de impact van afstand en adoptie binnen de reguliere GGZ.

Raad van Toezicht

"Graag draag ik bij aan het werk van AFC met kennis over kinderrechten, adoptie en familierecht."

Samenwerkingen

De samenwerking tussen AFC (Adoptee & Foster Care) en GGZ-instellingen voor geadopteerden en pleeggezinnen biedt een integrale aanpak om de ondersteuning en zorg te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeeld aspecten van samenwerking; 

Gezamenlijke intake en evaluatie, een gecoördineerd zorgplan en een systeemgerichte benadering voor de coachee. Maar er kan en we doen nog veel meer.

Image by Dieter K

Over AFC

Sinds april 2019 heeft er een inspirerende ontwikkeling plaatsgevonden in het Nederlandse adoptie- en pleegzorglandschap. In die maand werd de werkgroep 'Adoptee & Foster Coaching Nederland' opgericht, met als doel zich als gespecialiseerde coaches te richten op de specifieke behoeften en uitdagingen waarmee geadopteerden en volwassenen uit de pleegzorg worden geconfronteerd.

Een belangrijke mijlpaal kwam in maart 2022, toen de werkgroep haar naam veranderde en zich juridisch vestigde als de 'Stichting Adoptee & Foster Care Nederland'. Deze transformatie heeft geleid tot een grotere institutionele betrokkenheid en een gestructureerde aanpak om onze missie te bevorderen.

Hilbrand Westra, de eerste adoptiecoach van Nederland, heeft een cruciale rol gespeeld in deze reis. Met zijn pioniersgeest en toewijding heeft hij belangrijke vooruitgang geboekt in de psychische en mentale gezondheid voor geadopteerden. Hoewel Hilbrand sinds december 2022 niet meer actief is binnen AFC, blijft hij het team ondersteunen en samenwerken via zijn Adoptieopstellingen.

De oprichting van AFC Nederland is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van de co-founders Aurélie Lever, Bina de Boer, en Soorien Zeldenrust. Deze visionairs hebben een organisatie opgezet die zich richt op het bieden van ondersteuning en begeleiding aan iedereen die betrokken is bij het adoptie- en pleegzorgproces. Momenteel is Soorien de enige co-founder die nog actief betrokken is bij AFC. Met haar doorzettingsvermogen en betrokkenheid zet ze, samen met het huidige team, de missie van AFC Nederland voort.

De structurele transformatie van AFC Nederland markeren een periode van groei en ontwikkeling binnen onze organisatie. Deze veranderingen weerspiegelen ons voortdurende streven naar verbetering en effectiviteit, gericht op het beter vervullen van onze missie. De overgang naar de juridische vorm van een stichting onderstreept onze toewijding aan duurzaamheid en onze ambitie om een blijvende impact te hebben.

 

Met deze veranderingen blijft AFC Nederland vastbesloten om een cruciale rol te spelen in het bieden van waardevolle ondersteuning en het bevorderen van het welzijn van geadopteerden en volwassenen in de pleegzorg in Nederland. Deze evolutie symboliseert niet alleen een nieuwe fase in onze geschiedenis, maar ook een veelbelovende stap voorwaarts in onze inzet voor een gezonde en ondersteunende adoptie- en pleegzorggemeenschap. Wij blijven toegewijd aan het maken van een verschil en dragen bij aan de groei van een inclusieve en zorgzame omgeving voor geadopteerde individuen en volwassen vanuit de pleegzorg

Contact

Contact AFC

Bedankt voor de inzending!

bottom of page