top of page

Stichting
Adoptee & Foster Care Nederland

Verbinden met je oorspronkelijke identiteit en authenticiteit is een levenslang proces

AFC NIEUWS
maart 2024

Per 1 maart j.l. bij vertrek van directeur bestuurder Viviana Buizert, is het bestuur van AFC in handen van bestuursleden Sandor Penninga en Soorien Zeldenrust. Zij zullen zich het komende half jaar al besturende onderzoeken hoe de gewenste organisatie van AFC eruit ziet. De focus ligt momenteel op het gestructureerd overdragen van verantwoordelijkheden en het versterken en optimaliseren van de interne organisatie, zowel binnen het bestuur als onder onze medewerkers.

 

Als onderdeel van deze transitie is AFC actief bezig met het aanscherpen en herzien van onze missie en visie. We streven ernaar terug te keren naar de essentie van waar AFC voor staat: zorg vóór en dóór geadopteerden. Deze kernwaarden liggen aan de basis van ons werk en vormen de leidraad voor onze toekomstige initiatieven.

 

We kijken ernaar uit om samen met u onze missie en visie verder vorm te geven en blijven ons inzetten voor de belangen van geadopteerden in Nederland.

Met vriendelijke groet, 

Sandor & Soorien

AFC22_edited.png

Missie & Visie

Wij streven ernaar om niet alleen een aanvulling te zijn op de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), maar ook om deze te verrijken. Ons doel is om een platform van kennis en ervaring te bieden dat adoptiethema's uitdiept en dat inzet voor meer bewustwording van de impact van afstand en adoptie binnen de reguliere GGZ.

Raad van Toezicht

"Graag draag ik bij aan het werk van AFC met kennis over kinderrechten, adoptie en familierecht."

Samenwerkingen

De samenwerking tussen AFC (Adoptee & Foster Care) en GGZ-instellingen voor geadopteerden en pleeggezinnen biedt een integrale aanpak om de ondersteuning en zorg te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeeld aspecten van samenwerking; 

Gezamenlijke intake en evaluatie, een gecoördineerd zorgplan en een systeemgerichte benadering voor de coachee. Maar er kan en we doen nog veel meer.

Image by Dieter K

Over AFC

Sinds april 2019 heeft er een inspirerende ontwikkeling plaatsgevonden in het Nederlandse adoptie- en pleegzorglandschap. In die maand werd de werkgroep 'Adoptee & Foster Coaching Nederland' opgericht, met als doel zich als gespecialiseerde coaches te richten op de specifieke behoeften en uitdagingen waarmee geadopteerden en volwassenen uit de pleegzorg worden geconfronteerd.

Een belangrijke mijlpaal kwam in maart 2022, toen de werkgroep haar naam veranderde en zich juridisch vestigde als de 'Stichting Adoptee & Foster Care Nederland'. Deze transformatie heeft geleid tot een grotere institutionele betrokkenheid en een gestructureerde aanpak om onze missie te bevorderen.

Hilbrand Westra, de eerste adoptiecoach van Nederland, heeft een cruciale rol gespeeld in deze reis. Met zijn pioniersgeest en toewijding heeft hij belangrijke vooruitgang geboekt in de psychische en mentale gezondheid voor geadopteerden. Hoewel Hilbrand sinds december 2022 niet meer actief is binnen AFC, blijft hij het team ondersteunen en samenwerken via zijn Adoptieopstellingen.

De oprichting van AFC Nederland is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van de co-founders Aurélie Lever, Bina de Boer, en Soorien Zeldenrust. Deze visionairs hebben een organisatie opgezet die zich richt op het bieden van ondersteuning en begeleiding aan iedereen die betrokken is bij het adoptie- en pleegzorgproces. Momenteel is Soorien de enige co-founder die nog actief betrokken is bij AFC. Met haar doorzettingsvermogen en betrokkenheid zet ze, samen met het huidige team, de missie van AFC Nederland voort.

De structurele transformatie van AFC Nederland markeren een periode van groei en ontwikkeling binnen onze organisatie. Deze veranderingen weerspiegelen ons voortdurende streven naar verbetering en effectiviteit, gericht op het beter vervullen van onze missie. De overgang naar de juridische vorm van een stichting onderstreept onze toewijding aan duurzaamheid en onze ambitie om een blijvende impact te hebben.

 

Met deze veranderingen blijft AFC Nederland vastbesloten om een cruciale rol te spelen in het bieden van waardevolle ondersteuning en het bevorderen van het welzijn van geadopteerden en volwassenen in de pleegzorg in Nederland. Deze evolutie symboliseert niet alleen een nieuwe fase in onze geschiedenis, maar ook een veelbelovende stap voorwaarts in onze inzet voor een gezonde en ondersteunende adoptie- en pleegzorggemeenschap. Wij blijven toegewijd aan het maken van een verschil en dragen bij aan de groei van een inclusieve en zorgzame omgeving voor geadopteerde individuen en volwassen vanuit de pleegzorg

Contact

Contact AFC

Bedankt voor de inzending!

bottom of page