FAQ

Kan ik financiële ondersteuning aanvragen?

De coachingssessies bij het AFC worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. We zijn en blijven in gesprek met instanties om dit voor elkaar te krijgen.

Momenteel zijn we wel bezig met het samenstellen van AFC paketten, waarbij je naast individuele coaching met korting mee kunt doen aan de AFC groepsactiviteiten. 

Wat is het annuleringsbeleid?

Annuleringsvoorwaarden AFC Nederland
 
1. Een individuele afspraak voor training/coaching kan tot 48 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen tarief voor de gemaakte afspraak voor training/coaching. 


2. Een aanmelding voor een bijeenkomst of activiteit kan tot 2 maanden voor het tijdstip van de bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Daarna gelden de volgende regels:

  • Wil je annuleren binnen de 2 maanden voor de activiteit dan betaal je 75% van het totaal bedrag.

  • Voor annulering binnen een week voor de activiteit geldt een betalingsplicht van 100%.

Annuleren kan alleen per e-mail.
Dit geldt zowel voor eendaagse bijeenkomsten als voor bijeenkomsten van meerdere aaneengesloten dagen. In dat geval geldt de termijn van 2 maanden ten aanzien van de eerste dag van de meerdaagse bijeenkomst.

 
3. Een aanmelding voor een opleidingsjaar kan tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annuleringskosten 20% van het overeengekomen tarief voor het het gehele jaar van de opleiding dan wel 20% van het tarief voor de resterende opleidingsdagen van dat jaar. 


4. De hiervoor vermelde annuleringsvoorwaarden gelden ongeacht de reden van annulering, dus ook indien de annulering voortvloeit uit naleving van de richtlijnen rondom Covid-19.

Zijn er internationale programma's beschikbaar?

Hilbrand Westra is op adoptiegebied ook actief in België, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. In deze landen organiseert hij jaarlijks bijeenkomsten, opstellingsdagen en seminars e.d.
Deze internationale programma's leidt Hilbrand vanuit zijn eigen onderneming Alfa Omnia. We streven ernaar deze activiteiten in de toekomst ook met het AFC-team te gaan begeleiden.

 

Adoptee & Foster Coaching

Tel.: +31 (0) 620 359 393

©2019-2020 AFC Nederland