Zoeken
  • AFC Nederland

Niels blikt terug op een geslaagde AFC Zomerretraite 2021.


Lees mee hoe onze AFC coach collega Niels dit retraite weekend heeft ervaren en wat zo’n retraite nou ongeveer inhoudt. Ben je ook toe aan een weekend vol verbinding met gelijkgestemden en verkenning in jouw persoonlijk (adoptie)proces? Schrijf je dan snel in voor aankomende Winterretraite via de website.


Vorige week was het weer zover, de jaarlijkse zomerretraite van het AFC. En wat was het weer een bijzondere opkomst. Met bijna 30 geadopteerden drie dagen lang samenzijn en ons onderdompelen in systemisch werk en workshops, geweldig.


Ieder jaar is het mooi om te zien hoe terugkerende deelnemers zich hebben ontwikkeld. En ook iedere keer doet het mij goed om te constateren dat de nieuwkomers zich in een zeer korte tijd openstellen voor wat het veld hun laat zien, prachtig.


Dit jaar zat ik er voor het eerst bij als buddy namens het AFC. En dat vond ik een voorrecht. Ik heb gedurende dit weekend een aantal malen enkele deelnemers mogen bijstaan in hun proces. Het vertrouwen wat zij in mij hebben om zich door mij, en mijn collega-buddies, te laten ondersteunen, vind ik mooi en daar ben ik dankbaar voor. Dat vertrouwen, in combinatie met de veiligheid die wij als groep creëren, maakt dat deze retraite voor velen als een warm bad voelt, sommigen zeggen ook dat ze ‘thuiskomen’.


Het programma was dusdanig opgesteld dat er voor ieder wat wils was. Vrijdagavond stond in het teken van kennismaken en uiteraard samen eten. Zaterdag startte de dag met yoga, en aansluitend gingen we in de grote zaal aan de slag met hen die een opstellingsvraag inbrachten. Onder leiding van adoptiecoach Hilbrand werd de vraag van de deelnemer ingebracht en onderzocht. Daarbij werden er verschillende vormen van systemisch werk ingezet. Na de lunch konden de deelnemers een workshop volgen. Er was een boks workshop met als thema ‘Vechten of stilstaan’. En de andere workshop ging over ‘Trauma en gezonde relaties’. Het was wederom mooi om te zien hoe eenieder zich open en kwetsbaar op durfde te stellen en zo kon kijken naar zijn of haar proces. Wat ik hier ook bijzonder heb gevonden is dat de nieuwkomers zich heel makkelijk weer mengden met de meer ‘ervaren’ deelnemers. Het tweede deel van de middag stond weer in het teken van een ieders persoonlijke vraag. En ook nu ontstonden er weer mooie opstellingen en processen.


De zaterdagavond sloten we de dag af met een lekker diner met aansluitend de mogelijkheid om onder leiding van Hilbrand naar de theoretische kant van systemisch werk, in combinatie met afstand en adoptie, te kijken.


Na een goed ontbijt op de zondagmorgen verzamelden we ons weer in de grote zaal voor nog een dag van opstellingen, lichaamswerk en zelfs rituelen. Ook deze dag was waardevol. Je zag een aantal deelnemers, die zichtbaar een verandering hadden doorgemaakt gedurende deze drie dagen. Eigenlijk gold dat voor iedereen. De zondag, en daarmee deze retraite, werd afgesloten met een afscheidsritueel waarna iedereen op zijn of haar tempo, huiswaarts keerde.


Ik kijk terug op een geslaagde retraite en ben trots op iedereen die hieraan heeft deelgenomen. We hebben met elkaar gelachen en gehuild en dat mocht er allemaal zijn. Er zijn (weer) stappen gemaakt in ieders proces. En dat geeft mij vertrouwen. En zoals een Afrikaans gezegde luidt: ‘Als je snel wilt gaan, reis alleen. Als je ver wilt gaan, reis dan samen.’


Niels | AFC coach | juli 2021