Zoeken
  • AFC Nederland

DIVERSITYDAY


Er zijn weinig thema’s die raken aan zoveel uiteenlopende, niet zelden tegenstrijdige, perspectieven en betekenisgevingen zoals afstand en adoptie dat doen. Over één zaak staan de neuzen meestal wel in dezelfde richting, namelijk het belang van toegankelijke, kwaliteitsvolle en adoptiesensitieve zorg.


Over de vraag hoe deze zorg er dan concreet dient uit te zien en wie dit zou moeten uitdenken en aanbieden, is er minder eensgezindheid. Tot dusver hebben vooral witte, niet-geadopteerde mensen het mandaat om zich hierover uit te spreken en dit uit te werken in beleid en wet- en regelgeving.


Om als geadopteerde op te staan in het witte (hulpverlenings)veld en kennis te delen vanuit geleefde ervaring en expertise vormt een uitdaging die moed en emotionele inzet en vooral ook doorzettingsvermogen vraagt.


Deze wereld, waar je nooit écht toebehoort en die jou als geadopteerde, ondanks misschien uitgebreide kennis en werkervaring, nooit écht zal begrijpen, gaat nog al te vaak miskennend om met de inbreng van geadopteerden en eerste ouders zelf. Zelfs wanneer geadopteerden ook uitgenodigd worden aan tafel en deelnemen om na te denken over zorgbeleid zegt dat nog weinig over de mate waarin inclusiviteit écht gehanteerd wordt. De vorm lijkt dan ogenschijnlijk wel te kloppen, zolang witte, niet-geadopteerde kennis boven de ervaringen en kennis van geadopteerden gesteld wordt, heeft onze aanwezigheid niet meer dan symboolwaarde. Een schat aan informatie en expertise wordt op deze manier niet ingezet, het belang van geleefde ervaring kan moeilijk overschat worden.


Hoe kan deze wereld ruimte maken voor de stemmen van de mensen waar het om draait en hen in al hun verscheidenheid bijeenbrengen om kwalitatieve zorg voor geadopteerden structureel en laagdrempelig te maken? En hoe vind, en houd, je je plek en eigenheid als geadopteerde die zijn stem en ervaring ter beschikking stelt voor dit doel? Toon je je bijvoorbeeld als een versie van jezelf waarvan je hoopt dat die makkelijker ingang vindt bij het witte (hulpverlenings)veld of is het mogelijk je plek aan tafel in te nemen vanuit die toch wel lastige positie, ergens halverwege de witte (hulpverlenings)wereld, je geboorteland en de zogenoemde tussenwereld van het adoptieveld? Deze spreidstand trekt soms zo erg dat bewegen lastig wordt (gemaakt).


- Renate van Geel (AFC Coach)

23 weergaven0 opmerkingen