top of page

VACATURES

AFC Nederland is op zoek naar ondersteuning

AFC staat voor zorg en aandacht voor emotioneel herstel en veerkracht. Stichting AFC is in april 2019 opgericht door Hilbrand Westra en co-founders Bina de Boer, Aurélie Lever en Soorien Zeldenrust. Samen hebben ze met hart en ziel een bijzonder concept neer weten te zetten die wij nu met een volledig team zullen uitwerken en verder blijven ontwikkelen. Om dit team volledig te maken zijn wij nog op zoek naar een penningmeester.

In het kort waar AFC voor staat

AFC Groep stelt zich ten doel een structurele en duurzame bijdrage te leveren aan het welzijn en gezondheid van geadopteerden en fostered. Daarnaast draagt AFC bij aan een veiligere, begripvolle en ondersteunende gemeenschap voor en door geadopteerden en fostered.

Onze missie is het verder ontwikkelen van geadopteerden en fostered door middel van kennisverwerving, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast willen we inhoudelijke expertise vergroten voor het adoptieveld en zorgen voor aanvullende documentatie en informatie zodat kennis en inzichten niet verloren gaan voor de volgende generaties.


Jouw rol als penningmeester

Naast het meebesturen van de stichting beheert de penningmeester de financiële administratie waaronder facturering en het uitvoeren van de betalingen. De financiële administratie wordt sinds dit jaar 2022 uitgevoerd met het (online) programma e-Boekhouden. Meer informatie over e-Boekhouden is beschikbaar via hun website; ze bieden een gratis korte online cursus aan.


We zoeken een enthousiaste vrouw of man voor deze functie. Kennis van boekhouden en het gebruik van een computer is nodig. Nauwkeurig werken is essentieel, evenals zelfstandigheid en een vooruitziende blik. Gewend zijn aan werken met een computer, belangstelling voor en ervaring in deze taken vinden we belangrijk. Het bestuur verwacht dat de functie vanwege grote veranderingen in aankomend jaar nieuwe ontwikkelingen en vragen met zich mee zal brengen.


De hoofdtaken van onze penningmeester zijn:

  1. Verzorgt de boekhouding, administreert het inkomend- en uitgaand betalingsverkeer en voldoet rekeningen na controle met behulp van e-Boekhouden. Hierin is ook de ledenadministratie van de vereniging (beheerd door de secretaris) opgenomen.

  2. Verzorgt ten behoeve van het financieel jaarverslag, balans, resultatenrekening en begroting. Levert voorstellen aan voor budgettering, hoogte van contributies en eigen bijdragen en neemt dit mee in overleg met het bestuur.

  3. Verzorgt in overleg met de coördinator van de subwerkgroepen de facturering van de eigen bijdragen naar de deelnemers en de betaling van locatie, AFC coaches, begeleiders en opleidingen.

  4. Draagt er zorg voor dat de “4-ogen controle” voor grotere betalingen plaatsvindt.

  5. Verzorgt de aanvraag en verantwoording van de subsidies i.s.m. de directeur-bestuurder.

  6. Verzorgt invordering van openstaande facturen bij leden, zo nodig in overleg met het bestuur. Dit vraagt om goede omgang met de leden, het afwegen van belangen van vereniging en leden, duidelijk communiceren en het aandragen van oplossingen.

  7. Neemt deel aan de (maandelijkse) raad van toezicht vergaderingen en levert daarin eigen bijdragen. Informeert de bestuursleden in de vergadering ook over de financiële stand van zaken.

  8. Denkt na over verbetering aan processen, taakverdeling en administratieve organisatie.

Meer informatie (bekijk onze website) of bel Viviana op 06 136 714 04 en viviana@afcnederland.nl (telefonisch en via mail bereikbaar na 3 oktober 2022)


Viviana Buizert (Directeur -bestuurder).

bottom of page