top of page
2021 (8).png

O&G GROEP

Ontmoetings- en gespreksgroep

"Eindelijke een plek waar je gehoord wordt, ook als je niets zou zeggen."

Verken jouw Afstand & Adoptie

Veel geadopteerden en volwassenen uit de pleegzorg hebben te maken met verlate rouw door het verlies van identiteit, naam, familie en cultuur. Dit zorgt voor gevoelens van eenzaamheid, boosheid en verdriet. Om deze gevoelens en ervaringen te kunnen delen met gelijkgezinden is de Ontmoeting & Gespreksgroep (O&G) ontstaan.

bottom of page