Missie & Visie

Kennis, Nazorg en Ervaringen delen

HISTORIE

AFC wil bijdragen aan een veiligere, begripvolle-en ondersteunende samenleving voor geadopteerden en fostered.


Decennialang is deze groep aan zijn lot overgelaten. Directe betrokkenen moesten het maar zelf uitdokteren. Velen kwamen in de eerstelijnshulpverlening terecht, maar de summiere regionale adoptienazorg werd in de jaren negentig wegbezuinigd. Met alle gevolgen van dien. Nu zijn we 30 jaar verder en is er weinig tot niets veranderd. Erger nog, de problemen hebben zich ondertussen opgestapeld, maar er is niets opgelost. AFC vind dat daar verandering in moet komen. De vraag naar specifieke en sensitieve hulpverlening voor geadopteerden en mensen met een pleegzorgverleden (Fostered) is noodzakelijk gebleken.

MISSIE

Het is onze missie om bij te dragen aan kennisverwerving en kennisoverdracht. We willen inhoudelijke expertise vergroten voor het adoptieveld en zorgen voor aanvullende documentatie en informatie zodat dit niet verloren gaat voor de volgende generaties.


Ons doel is om geadopteerden, maar ook Fostered en aanverwante doelgroepen, veiligheid te bieden. Daarnaast willen wij hen vaardigheden ontwikkelen zodat ze andere ervaringen opdoen die hen in staat stelt weerbaarder te worden en het vertrouwen te geven die ze nodig hebben om zichzelf serieus te nemen en te worden wie zij zijn.

HOE

Onze programma’s zijn flexibel, doortastend en persoonlijk. De AFC coaches hebben hart en ziel voor dit vakgebied een werken vanuit een grote betrokkenheid. Samen met betrokkenen zorgen we ervoor dat de juiste coachee bij de juiste coach terecht komt. Indien noodzakelijk verwijzen we ze door naar gespecialiseerde hulpverleners of instanties.

VISIE

Adoptie is in het leven gekomen om verschillende redenen en bestaat eigenlijk in deze vorm nog niet zo lang. In Nederland pas sinds 1956.


De nazorg van adoptie is altijd een heikel punt geweest. Want de ideologie was dat je er een kind mee redde. Wat er daarna gebeurde, was niet van belang. Er is maar weinig gericht onderzoek geweest naar de belevingswereld van volwassen geadopteeerden en fostered. In de beginjaren van adoptie zoals wij die nu kennen waren er ogenschijnlijk nog geen problemen en stond men niet stil bij wat afstand en adoptie daadwerkelijk met je doet of kan doen. In de afgelopen jaren is er mondjesmaat onderzoek naar gedaan, maar als je kijkt naar de aantal inmiddels volwassen geadopteerden die met gezondheidsklachten en psychologische vragen rondlopen is dit alles niet in verhouding tot de werkelijkheid. Inmiddels zijn er in Nederland een handjevol opgeleide adoptiecoaches en een aantal gespecialiseerde hulpverleners die zich in het onderwerp afstand en adoptie hebben verdiept en geschoold.


De grondlegger van onze tak is Hilbrand Westra. De vraag naar hulp en begeleiding vanuit de (volwassen) geadopteerden wordt met de dag groter. Om deze groeiende groep hulpvragers de juiste nazorg met kortere wachttijden te kunnen bieden heeft Hilbrand sinds 4 jaar een adoptiecoach opleiding ontwikkeld. Hij wil zijn gerichte kennis, kunde en ervaringen doorgeven aan bekwame adoptiecoaches. Er is een noodzaak en grote vraag naar gespecialiseerde adoptie(na)zorg. Deze nazorg kan het beste gegeven worden door diegene die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als de coachee. Daarom zijn de opgeleide adoptiecoaches zelf ook geadopteerd en zijn en blijven ze zelf altijd in ontwikkeling met hun eigen proces. Iedereen op zijn eigen tempo, met de juiste timing en met wederzijds vertrouwen.

 

Adoptee & Foster Coaching

Tel.: +31 (0) 620 359 393

©2019-2020 AFC Nederland