Image by Markus Winkler

Laatste Nieuws

Hier vind je de laatste ontwikkelingen over de nieuwsberichten die te maken hebben over adoptie en pleegzorg. 

Ook vind je hier de laatste update over onze activiteiten.

 

RAPPORT COMMISSIE-JOUSTRA

AFC over rapport Commissie-Joustra

Maandag 8 februari 2021

Zojuist heeft de heer Joustra het rapport van de Staatscommissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie aangeboden aan minister Dekker van Rechtsbescherming. De conclusies van de commissie verwoorden wat al jaren door geadopteerden en partijen zoals o.a. RSJ, was aangegeven. Namelijk dat er structurele misstanden waren en zijn in het proces van internationale adoptie. Minister Dekker geeft aan de aanbevelingen te zullen overnemen. Deze zijn:

• Erkenning en excuses aan geadopteerden over het tekortschieten van de overheid.
• Voorlopige stop op nieuwe adopties.
• De bevindingen van het rapport ook te overwegen in kader van nieuwe vormen van gezinsvorming.
• Een landelijke expertise centrum.

Adoptee & Foster Coaching (AFC) betreurt de jarenlange ontkenning van de Nederlandse overheid en betrokken instanties in de adoptieketen. Wij hopen dat er vanaf vandaag de ervaringen van (afstands)ouders en geadopteerden allereerst ter harte zullen worden genomen in plaats dat die van de adoptieouders voorrang hebben, waarnaar ook de heer Joustra verwees. Tevens beseft AFC dat de weg naar een goed lopend expertisecentrum een grote hobbel wordt in de samenwerking tussen de vele belangengroeperingen. Wij hopen dan ook dat er een onafhankelijke derde partij in de arm genomen zal worden om dit optimaal te kunnen realiseren.

Daarnaast bekritiseert AFC de verouderde onderzoeksgegevens van universiteit Leiden dat voor het rapport is gebruikt dat het met de meeste geadopteerden wel goed zou gaan. We weten uit de opzet van dat onderzoek, dat deze niet aan objectieve criteria is voldaan en dat de uitslag al van te voren bekend zou zijn door de suggestieve vraagstelling en de beperkende wijze van informatievergaring. Daarom vraagt AFC naast de reeds bestaande aanbevelingen een onafhankelijk groot landelijk onderzoek naar het welbevinden van geadopteerden zoals in 2003 in Zweden heeft plaats gevonden. Daaruit bleek dat geadopteerden op vele sociaal-economische en psychologische factoren significant slechter scoorden dan gemiddeld. Juist uit dat onderzoek bleek dat het aantal zelfdodingen onder interlandelijke geadopteerden vijf keer hoger lag dan gemiddeld. Uit geen enkel Nederlands onderzoek blijkt dat hier ooit onderzoek naar gedaan te zijn.


Wij hopen van harte dat hetgeen we geleerd hebben van de consequenties van interlandelijke adoptie ook zal worden meegenomen in de procedures en wetgeving van andere vormen van gezinsvorming. Denk aan donorkinderen, draagmoederschap en pleegzorg. Ook hier komen afstamming- en identiteitsissues geregeld aan bod.

Tot slot

AFC hoopt dat middels het rapport van commissie Joustra de noodzaak tot adoptiehulpverlening de aandacht krijgt die het verdient en dat er ingezet zal worden op structurele adoptie (na)zorg. Wij als AFC dragen daar met inhoudelijke expertise graag aan bij.

Meer lezen klik hier.

RAPPORT COMMISSIE-JOUSTRA

IN AFWACHTING VAN HET RAPPORT

Vrijdag 5 februari 2021

Wij als AFC kunnen nog geen uitspraken over het artikel over commissie-Joustra doen. We zullen eerst het rapport zelf in moeten zien voordat we hierop reageren.


Wel merken we dat het nieuwsbericht veel emoties oproept binnen de adoptiewereld. Mocht je dit bespreekbaar willen maken met ons, is daar altijd ruimte voor.

Het geeft wel een sprankje hoop dat waar AFC founder Hilbrand al 30 jaar voor strijdt nu door Staatscommissie Joustra dezelfde adoptie misstanden aangekaart worden.

Lees hier de allesomvattende reactie van Hilbrand

UPDATE WINTERMEET

Dinsdag 2 februari 2021

Door de huidige covid-situatie hebben wij besloten de Wintermeet niet meer te verplaatsen en definitief te annuleren. In overleg met de locatie zien wij niet de mogelijkheid om op een veilige manier fysiek samen te kunnen zijn de komende tijd.

We zijn wel hoopvol dat het in het voorjaar weer kan en zijn druk bezig met het voorbereiden van nieuwe activiteiten op locatie. Zodra er groen licht is vanuit de regering komen deze bijeenkomsten online te staan.

Om jullie toch te kunnen ontmoeten zaterdag 20 februari hebben we een alternatief online activiteit gepland staan, de AFC Morning Call. Hetzelfde principe als het AFC café, maar dan op de zaterdagochtend. Begin de dag met een kop koffie of thee en deel je gedachten, emoties en gevoelens met mede geadopteerden en Fostered. Met behulp van een adoptie of afstand gerelateerde stelling/ vraag starten we de bijeenkomst. Elke keer resulteert dit in mooie, rake gesprekken en momenten met elkaar. En dat gewoon online, vanuit je eigen huis! Ben je erbij? Opgeven via onderstaande event Morning Call.

Heb je nog meer vragen? Neem contact op, dan helpen we je graag verder.

Adoptee & Foster Coaching

Tel.: +31 (0) 620 359 393

©2019-2020 AFC Nederland