top of page

FAQ

KAN IK FINANCIËLE ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

De coachingssessies bij het AFC worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. We zijn en blijven in gesprek met instanties om dit voor elkaar te krijgen.

Momenteel zijn we wel bezig met het samenstellen van AFC paketten, waarbij je naast individuele coaching met korting mee kunt doen aan de AFC groepsactiviteiten. 

WAT IS HET ANNULERINGSBELEID?

Annuleringsvoorwaarden AFC Nederland


Artikel 11 – Annulering door cliënt/deelnemer


  1. Een individuele afspraak voor training/coaching kan tot 48 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen tarief voor de gemaakte afspraak voor 1 op 1 training/ coaching.

  2. Een aanmelding voor deelname aan een bijeenkomst of groepsactiviteit kan tot 2 maanden voor het tijdstip van de bijeenkomst of activiteit kosteloos worden geannuleerd. Daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: a. Bij annulering in de periode van een week tot 2 maanden voor het tijdstip van de bijeenkomst of groepsactiviteit bedragen de annuleringskosten 75% van het verschuldigde bedrag voor deelname aan de bijeenkomst of activiteit; b. Bij annulering binnen een week voor het tijdstip van de bijeenkomst of activiteit bedragen de annuleringskosten 100% van het verschuldigde bedrag voor deelname aan de bijeenkomst of activiteit.

  3. De annuleringsvoorwaarden van het tweede lid gelden zowel voor eendaagse bijeenkomsten of groepsactiviteiten als voor bijeenkomsten of activiteiten van meerdere aaneengesloten dagen. In dat geval geldt de termijn van 2 maanden ten aanzien van de eerste dag van de meerdaagse bijeenkomst.

  4. Een aanmelding voor een opleidingsjaar kan tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd. Daarna bedragen de annuleringskosten 20% van het overeengekomen tarief voor het gehele jaar van de opleiding. Ingeval van annulering gedurende het opleidingsjaar bedragen de annuleringskosten 20% van het tarief voor de resterende opleidingsdagen van dat jaar.

  5. Een annulering dient per e-mail of schriftelijk te geschieden.

  6. De in dit artikel vermelde annuleringsvoorwaarden gelden ongeacht de reden van annulering.

De algemene voorwaarden lezen? 

Klik hier

ZIJN ER INTERNATIONALE PROGRAMMA'S BESCHIKBAAR?

Hilbrand Westra is op adoptiegebied ook actief in België, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. In deze landen organiseert hij jaarlijks bijeenkomsten, opstellingsdagen en seminars e.d.
Deze internationale programma's leidt Hilbrand vanuit zijn eigen onderneming Alfa Omnia. We streven ernaar deze activiteiten in de toekomst ook met het AFC-team te gaan begeleiden.

bottom of page