21.png

Platform voor en door geadopteerden

Ben je er klaar voor om jezelf uit te dagen en écht eens tot de kern te komen? Dan zit je bij Adoptee & Foster Coaching wel goed. Het AFC is het platform voor en door geadopteerden. Een succesvolle aanpak met een mooie formule. Ervaringsexperts en opgeleid door de eerste adoptiecoach van Nederland. 


Ons doel is om geadopteerden, maar ook mensen met een pleegzorgverleden (Fostered) en donorkinderen de vaardigheden, de ervaring en het vertrouwen te geven die ze nodig hebben om zichzelf te mogen zijn en te worden.


Ons programma is flexibel, doortastend en persoonlijk. De AFC coaches hebben hart voor dit vakgebied en werken vanuit hun eigen thema's.

 

Jaarlijks zijn er diverse bijeenkomsten door het hele land

Door verschillende programma's aan te bieden, geeft Adoptee Foster Coaching je de tools om nog meer tot de kern te komen. De groepsactiviteiten zijn een verrijkende aanvulling op de individuele coachingsessies.
Lees hieronder meer over ons aanbod en neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

35.png

PARTNERDAG

"Wat voor haar vaak in woorden moeilijk uit te drukken was, werd nu in beeld gebracht."

PARTNER VAN EN DAN?


Steeds meer partners van geadopteerden kloppen aan de deur die symptomen en gedrag herkennen naar aanleiding van afstand en adoptie van hun partner. Al decennialang zag Hilbrand Westra dat afstand en adoptie niet alleen consequenties heeft voor geadopteerden, maar ook effecten vertoont in partnerrelaties en de kinderen die daaruit voortkomen. AFC is dan ook bezig met een nieuw concept dat de 'NXT Generation' gaat heten. Ondersteunen en ontwikkelen van kinderen van.


Zo op het eerste gezicht lijken partnerrelaties gewoon te verlopen. Althans in het begin. Naarmate de relatie een vastere vorm krijgt ontdekken zowel geadopteerden als partners van, dat er opvallende zaken kunnen voordoen zoals aantrekken en afstoten. Emoties die pieken of juist te vlak blijken te zijn. Moeite met verantwoordelijkheid of juist teveel. Teveel aangepastheid of juist helemaal niet enz enz.


Afgelopen tien jaar blijken steeds meer partners interesse te hebben in de kans om de partnerdynamieken beter te leren begrijpen en hun eigen posities en reacties daarin te leren kennen. Voor sommigen heeft het geleid tot de versteviging van hun relaties. Voor anderen, dat als de al schommelende relatie tot een einde kwam, dit bijna altijd beter was voor beide (ex)partners.Er is een specifiek programma ontwikkeld voor dit onderwerp en wij (AFC) leren door de complexiteit van vragen elk jaar ook weer bij. Zodoende kunnen wij vaak een up-to date inhoud van de workshop aanbieden van het onderwerp wat ons allen aan het hart gaat.


"Deze partnerdag heeft de relatie tussen mijn vriendin en mij erg veel goed gedaan. Door het te 'zien' in de opstellingen en door de herkenning van andere partners ben ik mijn vriendin veel beter gaan leren begrijpen en kan ik haar de ruimte geven die ze zo nu en dan nodig heeft. Wat voor haar vaak in woorden moeilijk uit te drukken was, werd nu in beeld gebracht. Aangrijpend en verhelderend." - Marco (partner van een geadopteerde)

20.jpg

AFC MANNENDAG

"Dat je een mannenlichaam hebt, maakt je niet per definitie een aanwezige man in jezelf en voor anderen"

Historie

Hilbrand zet zich al jarenlang in om de positie en invulling van mannen in de samenleving gestalte te geven. Niet zonder succes. Het aantal mannen dat zijn praktijk weet te vinden stijgt met de jaren. Daarnaast draaide hij twee hele grote groepen mannen + 50 deelnemers die zich geroepen voelden om zich te verdiepen in het innerlijk en emotioneel terrein van de man. Zelf zegt hij hier het volgende over.


"Dat je een mannenlichaam hebt, maakt je niet per definitie een aanwezige man in jezelf en voor anderen. Daarvoor moet er iets in je wakker worden dat besef krijgt, of liever nog voelt, dat er iets ontbreekt en vaak afwezig is. De roep om je te verhouden met andere mannen en je te bekwamen. moed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen is voor veel mannen geen kleinigheid blijkt telgens weer. Allereerst voor jezelf en voor wie je bent, maar daarnaast ook in relaties met anderen. Ik merk dat de samenleving zit te smachten naar mannen die moed hebben, verantwoordelijkheid dragen, de waarheid spreken en daar naar handelen."


Context

Door afstand en adoptie lijken veel geadopteerde mannen vaak nog verder van zich af te staan dan de gemiddelde man op straat. Ze hebben door het proces van afstand vaak ook (onbewust) afstand gedaan van henzelf en hun innerlijke realiteit. Velen voelen zich verward in hun relatie met hun lichaam, emotie en hun hoofd. De maatschappelijke en emotionele uitval onder geadopteerde mannen lijkt opvallend hoog en steeds meer onderzoeken laten verontrustende beelden zien van langdurige uitval, verslavingsgevoeligheid, relatieproblemen en zelfdoding.

Het lijkt een wat wankel gebied te zijn om geadopteerde mannen bewust te krijgen dat er in essentie niet zoveel met hen mis is, maar dat de geschiedenis van verlating, afstand en adoptie per definitie schade oplevert in de persoonlijke stabiliteit van de man. Maar wat blijkt, de eerste ontmoetingsdagen leverde gegadigden op. De tweede live dag kwamen er al meer geadopteerde mannen naar buiten om te delen en elkaar te steunen. De whatsappgroep groeit gestaag en men durft elkaar belangrijke vragen te stellen en om hulp te vragen.


Belang

Het belang van samen komen onder de paraplu van afstand, adoptie als mannen is om persoonlijke inzichten met elkaar te delen. Maar ook om te ervaren wat het is om niet alleen te zijn in een wereld die daarvoor onbekend en onbemind leek. Het belang van een zogeheten peer2peer support blijkt zijn meerwaarde op te leveren.


Doel

Het doel van de AFC Mannengroep is om naast peersupport (groepsondersteuning) een platform te bieden waar elke deelnemer op zijn eigen tempo en diepgang aan deel kan nemen om op deze wijze bij te dragen aan emotieregulatie, psychologische (geestelijke) stabiliteit en persoonlijke weerbaarheid. We zijn vorige jaren met pilots gestart en willen dit graag doorzetten als een structureel onderdeel van de AFC Eventkalender.


AFC Mannendag

“Het was een mooie aanvullen van wat ik al in mijn coaching met een AFC coach bereikt had. Heb veel geleerd. Ik heb geleerd dat wij als geadopteerden al een verhoogde waarde hebben van stress (hoge achtergrond stress) en hierdoor ook minder kunnen verdragen dan niet geadopteerden. Waar ik al veel mee bezig was is mijn verwachtingspatroon te verlagen, waarom zoveel eisen en verwachtingen hebben van de mensen die je lief hebt waar ze toch nooit aan kunnen voldoen? Op het moment dat dat lager staat krijg je veel meer terug en kan je veel meer genieten van het leven en de mensen die dicht bij je staan. 


Ik was ook vaak boos en wist laatst wel waar mijn woede vandaan kwam, maar kon er nog geen vinger op leggen. Tijdens de AFC Mannendag kwam ik erachter. Voel me hierdoor vandaag als herboren. Alles werkt en komt samen. Ik was bang dat dit niet zo zou zijn. Het was een erg goede aanvulling.” -Nishan

Event

Hilbrand Westra en Sandor Penninga gaan in oktober weer een livedag houden om samen te komen. Wil je meer weten bekijk dan de activiteit AFC Mannendag en meld je aan via de website.

Templates INSTA activiteiten.png

FIGHT OR FLIGHT

"Het is boksen met impact, je hoofd komt in contact met je lichaam.

Fight or Flight (Woman Only)


Een activiteit die er voor de mannen er al was is er nu ook voor vrouwen. Hilbrand zal de fight of flight tijdens de AFC mannendag behandelen en Soorien zal de editie WOMAN only begeleiden.


De invulling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.  


Soorien heeft zelf bokstherapie gehad en zal na de zomer voor een tweede keer weer deelnemen aan bokstheraptie.


Het is boksen met impact, je hoofd komt in contact met je lichaam. Hoe? Door samen met elkaar in een veilige en rustige setting het gevecht aan te gaan met jezelf en/of met je struggles. Als jij je krachtiger wilt voelen en ben je er klaar mee om wekelijks of misschien dagelijks de struggles te voelen of patronen te herkennen waar je niet door heen komt? 


Meld je dan aan. Het is meer dan stilzitten en stilstaan. 


We gebruiken bosken als uiting van emoties die misschien anders er niet uit zou zijn gekomen.  

Boks spullen zal aanwezig zijn op locatie en of er de mogelijkheid is om te douchen en om te kleden zal zo snel mogelijk worden bekend gemaakt. Zodra de locatie bekend is.

26.png

ONTMOETING EN GESPREKSGROEPEN

"Door mijn persoonlijke verhaal te delen voelde ik de (h)erkenning en steun."

Wil je meer leren over afstand, adoptie en autonomie? Wil je ervaren welke betekenis deze thema's hebben voor jou? Dit gaan we doen door met elkaar onze persoonlijke ervaringen te delen. Hierdoor zul je (h)erkenning en steun vinden en ontdekken dat je niet alleen bent.


Veel geadopteerden en volwassenen uit de pleegzorg hebben te maken met verlate rouw door het verlies van identiteit, naam, familie en cultuur. Dit zorgt voor gevoelens van eenzaamheid, boosheid en verdriet. Door hierover met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen leer je beter met deze rouw om te gaan en krijg je nieuwe inzichten.


Veel voorkomende thema's: effecten van Afstand & Adoptie op: Plaats/Positie/Rol in het oorspronkelijke biologische systeem t.o.v. het adoptiesysteem. Betekenis m.b.t. naamsduiding, Partnerrelaties, Complexe vormen van Verlies/Trauma/Rouw, Ontwikkelingsgebieden geadopteerden en w.v.t.t.k. In principe is er altijd een open ronde tafel. Met andere woorden, iedereen mag een onderwerp inbrengen zo het uitkomt.

De O&G bijeenkomsten worden in kleine settings georganiseerd door het AFC team

64.png

AFC CAFÉ

"Even stilstaan bij jezelf. Voor jezelf zorgen en de verbinding aangaan met anderen. Er  heeft mij elke keer weer aan het denken gezet"

De wintermaanden zijn vaak wat sombere periodes. De zon (vitamine D) kan ons minder bereiken, de dagen zijn korter en kouder en er komt een periode vol sociale verplichtingen, die niet voor iedereen als gezellig en feestelijk worden ervaren. Vooral bij geadopteerden en Fostered merken we dat het vaak een periode is dat ze meer verbinding zoeken met gelijkgestemden. De herkenning en erkenning die we dan van elkaar krijgen geeft wat meer licht en energie in deze tijd.

Nu maakt de huidige situatie omtrent corona het ons ook niet echt makkelijk om bij elkaar te komen. Om deze donkere maanden toch op een gezonde manier samen door te kunnen komen hebben we het AFC Café Online in het leven geroepen. Samen met geadopteerden en Fostered willen we om de twee weken online bij elkaar komen. Om met elkaar in contact te komen en ook om ons te verdiepen in het onderwerp adoptie. Wat heeft het ons gebracht? Wat doet het nu nog met ons als volwassenen? Waar dient adoptie voor? Zo hebben we nog veel meer vragen en stellingen op papier gezet om bij ons AFC Café te bespreken en te bediscussiëren. Een vrijdagmiddagborrel in je eigen huis, maar dan met elkaar.


Na acht online edities is het tijd om op locatie te ontmoeten. Wij hopen dat dit in juni mogelijk is. 


Deze activiteit wordt geleid door het AFC team.

38.png

OPSTELLINGSDAGEN

"Door het voor je te zien en door het met je lijf en je hart te voelen en ervaren komt het resultaat veel meer binnen."

Wat zijn opstellingsdagen?

Tijdens coaching en therapieën draait het vaak om het gesprek. Om nog meer de verdieping in te gaan is het vaak verhelderend om een vraagstuk of situatie in beeld te brengen middels een opstelling. Door het voor je te zien en door het met je lijf en je hart te voelen en ervaren komt het resultaat veel meer binnen. Door opstellingen zet je jouw hart en ziel meer aan het werk in plaats van je hoofd. 

Veel vragen gaan bij geadopteerden over hun voorouders, hun roots. Daar zijn regelmatig geen antwoorden op papier op te vinden, omdat familie onvindbaar is of omdat er veel geheimen en onduidelijkheden heersen omtrend afstand en adoptie. Door je familie van oorsprong op te stellen, komen hierbij vaak verhelderende antwoorden of inzichten naar voren.

Gedurende het jaar organiseren we verschillende opstellingsdagen met thema's, zoals: Innerlijk Kind, Relaties, Verlies, de Wintermeet enz. Deze losse dagen zijn op een zaterdag. Daarnaast hebben we geregeld Mannendagen, waarbij de geadopteerde man centraal staat. Dit omdat er over het algemeen veel vrouwelijke deelnemers zijn en mannen veelal gebaat zijn bij een andere aanpak, benadering en thema's. 

Jaarlijks organiseren we ook een Relatie- en Partnerdag voor geadopteerden en hun partners. Deze dag staan relaties en seksualiteit op het programma. Een veel voorkomend onderwerp tijdens coaching en andere bijeenkomsten. Hetzij door hechtingsissues of verlatingsangst, het gaat vaak over veiligheid en vertrouwen. Als dat ergens ontbreekt kunnen we ons moeilijk binden.

De Relatie- en Partnerdag is mét partners omdat het vaak moeilijk voor deelnemers is om bepaalde vraagstukken en situaties die zijn behandeld "mee naar huis te nemen". Het samen zien is begrijpelijker dan het navertellen aan diegene die er niet bij is geweest, maar er wel baat en belang bij heeft.

Ook zonder partner ben je uiteraard welkom bij deze Relatiedagen.

Deze dagen worden o.a. georganiseerd en begeleid door Hilbrand Westra en het AFC team.

17.png

ZOMERRETRAITE

"Tijdens een Zomerretraite kun je op jouw tempo je grote verdriet leren omarmen, in het bijzijn van gelijkgezinden."

Vier het leven met Geadopteerden en volwassen uit de pleegzorg

De AFC Zomerretraite is jaarlijks een groot succes. Met ruim 30 geadopteerden komen we elke zomer meerdere dagen samen. Deze dagen bestaan uit een gedeelte inhoudelijke uitleg over de materie, opstellingen en andere activiteiten zoals Innerlijk Kindwerk, een Boksclinic en yoga. Drie dagen delen we lief en leed met elkaar en velen maken belangrijke en mooie stappen in hun ontwikkeling. We horen herhaaldelijk dat dit weekend een jaarlijks 'APK-effect' heeft op de deelnemers. Na de Zomerretraite kunnen we weer opgeladen terug naar de samenleving. 


De Zomerretraite wordt geleid door Hilbrand Westra. De activiteiten worden begeleid door de trainers van AFC.

"Tijdens een Zomerretraite kun je op jouw tempo je grote verdriet leren omarmen, in het bijzijn van gelijkgezinden. Durf maar en geef je gevoel wat extra warmte! Het is er liefdevol, pijnlijk, warm, heel gezellig! Genoeg mogelijkheid om je terug te trekken. Maar je hoeft je niet alleen te voelen.
Magisch en je bent zelf het ingrediënt!" ~Hanan~

Wil je ook twee (en een halve) dagen terugtrekken in een kalmerende omgeving net over de grens in Duitsland met geadopteerden? Wacht niet te lang! De eerste aanmeldingen gaan jaarlijks razendsnel.

* Momenteel door COVID is de zomerretraite op onze vaste locatie Conferentiecentrum & Hotel Woudschoten te Zeist.

9.png

WINTERRETRAITE

"Een moment voor jezelf in de drukste tijd van het jaar"

De feestdagen zijn niet altijd feestelijke en gezellige tijden voor geadopteerden. De sociale druk en daartegenover ook de eenzaamheid zijn een veelvoorkomende kwestie waar velen van ons in deze donkere wintermaanden mee hebben te dealen.
Om deze decembermaand toch met meer innerlijke kracht en energie goed door te kunnen komen organiseren we de AFC Wintermeet. Een winterretraite van een dag gevuld met opstellingen, een deel inhoudelijke uitleg over de materie en een heerlijk diner ter afsluiting.
Deze dag zal geleid worden door Hilbrand Westra.

 
21.png
 

Deel jouw ervaringen van een AFC activiteit

ERVARINGEN

Wil jij jouw ervaring met ons delen? Stuur ons dan via onderstaande knop jouw ervaring en/of verhaal.